Bgl Bgr
Orzel

Baza dydaktyczna
Printer Pdf

Budynki Wydziału Technologii i Edukacji są najnowocześniejszymi obiektami na Politechnice Koszalińskiej.

 • Budynek G został oddany do użytku w drugiej połowie 2010r. - znajdują się w nim laboratoria kierunku Mechatronika.
 • Kolejny nowy budynek H został udostępniony studentom we wrześniu 2011r., mieszczą się w nim laboratoria kierunków Inżynieria Materiałowa i Inżynieria Biomedyczna.

 

 

Powierzchnia budynku G wynosi 3103 m2, budynku H – 4106 m2. W obiektach Instytutu znajdują się nowoczesne sale wykładowe, laboratoria dydaktyczne, pracownie projektowe i komputerowe, gabinety pracowników, pokoje administracyjne oraz dziekanat i sekretariat. Budynki wyposażone są w specjalistyczną aparaturę i infrastrukturę informatyczną.

 

Obsługa administracyjna:

 

Zaplecze dydaktyczne:

 • Pracowania komputerowa
 • Aule
 • Laboratorium Fizyki
 • Laboratorium Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej
 • Laboratorium Materiałów Ceramicznych, Kompozytowych i Polimerowych
 • Laboratorium Powłok Galwanicznych i Badań Korozyjnych
 • Laboratorium Analiz Cieplnych i Chemicznych
 • Laboratorium Techniki Próżniowej
 • Laboratorium Mikroskopii Elektronowej Badań Strukturalnych
 • Laboratorium Tribologii
 • Laboratorium Technologii Cienkich Warstw
 • Laboratorium Napędów
 • Laboratorium Programowania Sterowników
 • Laboratorium Komputerowego Sterowania
 • Laboratorium Elektroniki i Miernictwa
 • Laboratorium Mechatroniki
 • Laboratorium Biotechnologii
 • Laboratorium Robotyki
 • Laboratorium Biochemii

 

Stołówka:

 • "Rogalik" - miejsce schadzek w budynku głównym, stołówka w której Studenci mogą zjeść ciepły, niedrogi posiłek oraz odpocząć między zajęciami