Bgl Bgr
Orzel

Badania naukowe
Printer Pdf

Prace badawcze, prowadzone w Wydziale Technologii i Edukacji, są ściśle związane z uprawianymi dyscyplinami naukowymi i prowadzonymi kierunkami kształcenia, tj. inżynierią materiałową, inżynierią biomedyczną, mechatroniką oraz pedagogiką.

 

Interdyscyplinarny profil Wydziału umożliwia podejmowanie zadań zlokalizowanych na styku uprawianych dyscyplin naukowych, co umożliwia opracowywanie zaawansowanych rozwiązań mechatronicznych dla technologii inżynierii powierzchni i inżynierii biomedycznej oraz specjalnych rozwiązań materiałowych dla zastosowań inżynierskich  i biomedycznych. Badania w obszarze nauk społecznych koncentrują się wokół integrowania wiedzy  technicznej, humanistycznej i społecznej.Tworzona w ten sposób platforma badań skupia w swoim zakresie wykorzystanie nowych technologii w organizacji nowoczesnego modelu kształcenia opartego na aktywizujących metodach nauczania i uczenia się, zdobycia specjalistycznej wiedzy, umiejętności ustawicznego kształcenia zawodowego oraz umiejętności komunikowania się zarówno w obszarze interpersonalnym jak i instytucjonalnym.