OPIS KIERUNKU:

 

Kierunek Inżynieria Biomedyczna oferuje wykształcenie interdyscyplinarne z obszaru nauk technicznych, medycznych i biologicznych., Celem tych studiów jest wykształcenie inżyniera znającego zagadnienia technicznego wsparcia medycyny w zakresie informatyki, elektroniki, inżynierii materiałowej, biomechaniki i robotyki.

 

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu:

 

 • matematyki, fizyki, fizyki medycznej, biologii i chemii,
 • podstawowych zagadnień z zakresu elektrotechniki, elektroniki, automatyki i biomechaniki oraz robotyki,
 • informatyki, obejmującą w szczególności eksplorację danych biomedycznych, podstaw telemedycyny, systemów informatycznego wsparcia diagnostyki i terapii,
 • elektronicznej aparatury medycznej, cyfrowego przetwarzania sygnałów, pomiarów wielkości nieelektrycznych, technik obrazowania medycznego,
 • biomateriałów, materiałoznawstwa, implantów i sztucznych narządów.

 

Absolwent studiów I stopnia potrafi:

 

 • opisać anatomię i fizjologię podstawowych systemów i narządów człowieka, wyjaśnić zasadę fizyczną ich diagnozowania i terapii, zbudować i zweryfikować model matematyczny i numeryczny ich działania,
 • wykorzystywać wiedzę z zakresu elektroniki, biofizyki i chemii do zaplanowania i przeprowadzenia prostych doświadczeń i pomiarów z wykorzystaniem organizmów żywych,
 • określić typowe charakterystyki techniczne i przeznaczenie aparatury elektronicznej w medycynie, określić zakres zamienności poszczególnych aparatów, wybrać aparat o określonej charakterystyce z oferty rynkowej,
 • wykorzystać wiedzę z zakresu fizjologii, biomechaniki, elektroniki i informatyki do zaprojektowania prototypowego urządzenia diagnostycznego, terapeutycznego lub rehabilitacyjnego i zaplanować jego walidację,
 • stosować metody grafiki inżynierskiej, posługiwać się komputerowymi programami statystycznymi, środowiskami symulacyjnymi i programistycznymi i korzystać z medycznych obrazów cyfrowych,
 • posługiwać się dokumentacją techniczną urządzeń medycznych.

 

Perspektywy zawodowe:

 

 • firmy integrujące, eksploatujące, obsługujące i konserwujące aparaturę medyczną,
 • szpitale i laboratoryjne placówki medyczne,
 • przedsiębiorstwa wytwarzające i projektujące aparaturę medyczną.,
 • firmy będące przedstawicielami dużych koncernów wytwarzających sprzęt medyczny.

 

Formy kształcenia:

 

 • studia I stopnia (inżynierskie) stacjonarne, czas trwania: 8 semestrów
 • studia I stopnia (inżynierskie) niestacjonarne, czas trwania: 8 semestrów

 

Dostępne specjalności:

 

 

Więcej informacji o kierunku na stronie internetowej Katedry Inżynierii Biomedycznej inżynieriabiomedyczna.com.pl