Bgl Bgr
Orzel

Zasady rekrutacji
Printer Pdf

Rekrutację przeprowadza i podejmuje decyzje o przyjęciu kandydata, powołana przez Dziekana, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, która przyjmuje kandydatów w ramach limitów dla poszczególnych kierunków zgodnie z uchwałą Rady Wydziału Technologii i Edukacji:

  • w wyniku postępowania kwalifikacyjnego
  • z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego - – w ramach 30% limitu miejsc przysługujących laureatom i finalistom niektórych olimpiad na podstawie Uchwały Senatu PK Nr 11/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
     
Nad przestrzeganiem przyjętych zasad rekrutacji czuwa powołana przez Rektora Uczelniana Komisja Rekrutacyjna. Rozpatruje ona również indywidualne odwołania od decyzji Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, złożone w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Podstawą odwołania od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.
 
ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019:  czytaj całość...