Bgl Bgr
Orzel

Zasady rekrutacji
Printer Pdf

Zasady przyjęć w roku akademickim 2019/2020

 

UCHWAŁA Nr 31/2018 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w Politechnice Koszalińskiej w roku akademickim 2019/2020: czytaj całość...

 

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020:  czytaj całość...

 

UCHWAŁA Nr 32/2018 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia uprawnień przysługujących olimpijczykom oraz laureatom konkursów ogólnopolskich organizowanych przez Politechnikę Koszalińską przy ubieganiu się o przyjęcie na I rok studiów w latach 2019 – 2022: czytaj całość...