Bgl Bgr
Orzel

Pomoc dla studentów niepełnosprawnych
Printer Pdf

W bieżącym roku akademickim w Wydziale Technologii i Edukacji powołano zespół ds. osób niepełnosprawnych. Czekamy na Państwa uwagi dotyczące problemów związanych z jakością funkcjonowania  w roli studenta, ale także w codziennym życiu.

Ze względu na różne Państwa potrzeby i możliwości kontaktowania się, proponujemy w semestrze letnim:

  • konsultacje indywidualne we wtorki od godz. 15.00 do 15. 30 lub w innym, uzgodnionym wcześniej terminie,
  • dyżur telefoniczny we wtorki od godz. 14.00 do 15.00: tel. 094 3486624,
  • kontaktmailowy-koordynator ds.osób niepełnosprawnych:
    dr Lucyna Maksymowicz lucyna.maksymowicz@tu.koszalin.pl

Jednocześnie zapraszamy do odwiedzenia strony Fundacji Aktywnej Rehabilitacji (FAR), która przygotowała dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym oraz umiarkowanym ze sprzężeniem w wieku 16-30 lat nowy projekt "Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy". Celem projektu jest kompleksowe objęcie zindywidualizowanym wsparciem prozawodowym osoby niepełnosprawne, będące absolwentami szkół ponadgimnazjalnych, policealnych oraz uczelni wyższych (również kontynuujące naukę na poziomie szkoły policealnej lub studiów wyższych).

Więcej informacji:

Biuro Regionalne FAR, ul. Łucznicza 64, pok.16,17; 71-472 Szczecin,
tel. 91 423 77 03; biuro.zachodniopomorskie@far.org.pl