Bgl Bgr
Orzel

Inżynieria Materiałowa
Printer Pdf

UWAGA!!! Firmy potrzebują absolwentów kierunku Inżynieria Materiałowa!

 

W związku z deficytem specjalistów z dziedziny Inżynierii Materiałowej od roku akademickiego 2016/2017 kierunek prowadzony będzie przy jeszcze ściślejszej współpracy z przemysłem.

 

KOSPEL S.A. z Koszalina, AMP High Temperature Treatment Sp. z o.o. ze Świebodzina oraz ANDRE Abrasive Articles z Koła wezmą czynny udział w procesie kształcenia tegorocznych studentów. Praktyki i staże pozwolą na dostosowanie kompetencji przyszłych absolwentów do potrzeb firm. Dzięki temu absolwent kończący studia będzie w pełni przygotowany do podjęcia pracy zawodowej.

 

Ponadto dla najlepszych studentów firmy ufundują stypendia w wysokości 1000 zł miesięcznie.

 

Spiesz się! Rekrutacja już trwa!

 

OPIS KIERUNKU

 

Inżynieria materiałowa jest nauką o materiałach inżynierskich (metalowych, ceramicznych, polimerowych i kompozytowych), zasadach doboru materiałów do różnych zastosowań, technologiach wytwarzania nowych materiałów, metodach ich kształtowania oraz badania struktury i właściwości. Łączy w sobie kilka dyscyplin naukowych, między innymi fizykę, chemię, mechanikę i informatykę. Inżyniera materiałowa jest jedną z najprężniej rozwijających się dziedzin nauki i techniki, ponieważ rozwój cywilizacji technicznej w coraz większym stopniu zależy od rozwoju materiałów. Tworzenie nowych materiałów stało się fascynującą dziedziną badań naukowych i opracowywania zaawansowanych technologii.

 

Kierunek kształcenia Inżynieria Materiałowa ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje przedmioty podstawowe (matematykę, fizykę, chemię), przedmioty kierunkowe oraz przedmioty specjalistyczne. Program studiów jest urozmaicony i charakteryzuje się dużą liczbą zajęć praktycznych. Studenci uczą się między innymi tworzenia i zarządzania technologiami informatycznymi, doboru materiałów inżynierskich, wykorzystania metod kształtowania struktury i własności materiałów dla określonych zastosowań technicznych. Atutem kierunku są w pełni wyposażone, nowoczesne laboratoria i pracownie badawcze. W laboratoriach: metali, ceramiki, tworzyw sztucznych, technologii plazmowych, studenci samodzielnie wykonują rozmaite doświadczenia (np. hartowanie stali, spiekanie ceramiki, czy wytwarzanie cienkich warstw diamentopodobnych metodami plazmowymi).

 

Po ukończeniu studiów, absolwent uzyska kwalifikacje do projektowania i wdrażania technologii materiałowych. Zostanie wyposażony w wiedzę i umiejętności pozwalające na świadome kształtowanie struktury i właściwości materiałów wykorzystywanych przez nowoczesny przemysł.

 

 

FORMY KSZTAŁCENIA:

 • studia I stopnia (inżynierskie) stacjonarne

 czas trwania: 7 semestrów

 • studia I stopnia (inżynierskie) stacjonarne w języku angielskim

 czas trwania: 7 semestrów

 • studia I stopnia (inżynierskie) niestacjonarne

 czas trwania: 7 semestrów

 • studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne 

 czas trwania: 3 semestry

 • studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne

 czas trwania: 3 semestry

 

DOSTĘPNE SPECJALNOŚCI:

 • Powłoki i kompozyty ceramiczne w technice i medycynie (studia I i II stopnia)
 • Projektowanie urządzeń i technologii (studia I i II stopnia)

 

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA - PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY

Przedmioty kierunkowe na inżynierii materiałowej to m. in.:

 • Wprowadzenie do inżynierii materiałowej
 • Podstawy nauki o materiałach
 • Metale i stopy
 • Materiały ceramiczne
 • Materiały polimerowe i kompozytowe
 • Podstawy technologii kompozytów
 • Metody i techniki badań materiałów
 • Inżynieria powierzchni
 • Technika próżni i plazmy
 • Elektrotechnika
 • Technika cyfrowa w technologiach materiałowych
 • Mechanika techniczna
 • Programowanie obiektowe maszyn i urządzeń
 • Wytrzymałość materiałów

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA - studia I stopnia >>> POBIERZ <<<

EFEKTY KSZTAŁCENIA - studia II stopnia >>> POBIERZ <<<

 

PROGRAM STUDIÓW:

 

PRACA PO STUDIACH

Absolwenci kierunku Inżynieria materiałowa posiadają kwalifikacje do wykonywania wielu zawodów, m.in.:

 • Specjalista w zakresie projektowania i doboru materiałów
 • Inżynier ds. procesu/produktu
 • Technolog w działach konstrukcyjnych
 • Inżynier ds. testów i kontroli jakości
 • Specjalista w zakresie technologii materiałowych
 • Technolog procesów próżniowych
 • Specjalista ds. badań i rozwoju

 

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • różnych gałęziach przemysłu: narzędziowym, samochodowym, materiałów budowlanych, elektroniki użytkowej, sprzętu gospodarstwa domowego, sprzętu medycznego,
 • firmach produkujących biomateriały, implanty i wszczepy medyczne,
 • działach konstrukcyjnych przedsiębiorstw,
 • działach produkcji wytwarzających i przetwarzających materiały,
 • działach doradztwa technicznego w zakresie transferu materiału i technologii,
 • dużych jednostkach naukowych.