Bgl Bgr
Orzel

Adresy/telefony
Printer Pdf
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
ul. Śniadeckich 2
75-435 Koszalin
Blok G, pok. 205-6 (II piętro)
tel. 94 34 86 570
codziennie od godz. 9.00 do 15.00 (oprócz sobót, niedziel i świąt)