Bgl Bgr
Orzel

Termin rekrutacji
Printer Pdf

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 27/2019 Rektora Politechniki Koszalińskijej z dnia 27 maja 2019r. elektroniczna rejestracja kandydatów na studia I i II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) odbywa się w sposób ciągły od 27 maja 2019 r. do 31 października 2019 r. poprzez Internetowy System Rekrutacyjny Politechniki Koszalińskiej dostępny na stronie internetowej: irk.politechnika.koszalin.pl

 

Rekrutacja uzupełniająca 16 sierpnia – 3 września 2019 r. w dni robocze w godz. od 9:00 do 15:00 składanie dokumentów po uprzednim otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się kandydata do przyjęcia na studia 4 września 2019 r. do godz. 16:00 informacja o przyjęciu na studia Rekrutacja uzupełniająca 5 września – 31 października 2019 r. w dni robocze w godz. od 9:00 do 15:00 składanie dokumentów po uprzednim otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się kandydata do przyjęcia na studia 31 października 2019 r. do godz. 16:00 informacja o przyjęciu na studia V.