Bgl Bgr
Orzel

Termin rekrutacji
Printer Pdf

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 16/2018 Rektora Politechniki Koszalińskijej z dnia 25 maja 2018r. elektroniczna rejestracja kandydatów na studia I i II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) odbywa się w sposób ciągły od 28 maja 2018 r. do 31 października 2018 r. poprzez Internetowy System Rekrutacyjny Politechniki Koszalińskiej dostępny na stronie internetowej: irk.politechnika.koszalin.pl
 

Tura 1

Tura 2

Tura 3

Tura 4

Tura 5

od: 28.05.2018 00:00
do: 25.07.2018 15:59

od: 25.07.2018 16:00
do: 08.08.2018 15:59

od: 08.08.2018 16:00
do: 16.08.2018 15:59

od: 16.08.2018 16:00
do: 05.09.2018 15:59

od: 05.09.2018 16:00
do: 31.10.2018 15:59