Bgl Bgr
Orzel

Termin rekrutacji
Printer Pdf
REJESTRACJA
od 29 maja 2017 r. do 31 października 2017 r.
Rekrutacja podstawowa - stopień I
12.07.2017 do godz. 16:00 informacja drogą elektroniczną o zakwalifikowaniu kandydata do przyjęcia na studia
od 13.07.2017 do 25.07.2017 w dni robocze w godz. od 09:00 do 15:00 składanie wymaganych dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
26.07.2017 do godz. 16:00 informacja o przyjęciu na studia
Rekrutacja podstawowa - stopień II
12.07.2017 do godz. 16:00 informacja drogą elektroniczną o zakwalifikowaniu kandydata do przyjęcia na studia
od 13.07.2017 do 25.07.2017 w dni robocze w godz. od 09:00 do 15:00 składanie wymaganych dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
26.07.2017 do godz. 16:00 informacja o przyjęciu na studia
Rekrutacja podstawowa - Instytut Wzornictwa - stopień I
od 03.07.2017 do 10.07.2017 w dni robocze w godz. od 09:00 do 15:00 składanie wymaganych dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
11.07.2017 od godz. 09:00 egzamin na studia I stopnia
13.07.2017 do godz. 16:00 informacja o przyjęciu na studia
Rekrutacja podstawowa - Instytut Wzornictwa - stopień II
od 03.07.2017 do 10.07.2017 w dni robocze w godz. od 09:00 do 15:00 składanie wymaganych dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
12.07.2017 od godz. 09:00 egzamin na studia II stopnia
13.07.2017 do godz. 16:00 informacja o przyjęciu na studia