Bgl Bgr
Orzel

CTTPP sp. z o.o.
Printer Pdf
Centrum Transferu Technologii Próżniowo-Plazmowych sp. z o.o.

 

Centrum jest spółką prawa handlowego, nad którą nadzór właścicielski sprawuje Politechnika Koszalińska. CTTPP sp. z o.o. prowadzi usługową działalność technologiczną i badawczą na rzecz otoczenia gospodarczego, korzystając z dostępu do infrastruktury technologicznej i badawczej Politechniki Koszalińskiej na zasadach określonych w Regulaminie korzystania z infrastruktury badawczej PK – uchwała Senatu PK nr 13/2015. 

 

Członek Zarządu: mgr inż. Zbigniew Galocz, tel 94 3478 341