Bgl Bgr
Orzel

Archiwum
Printer Pdf


Printer Pdf
Rekrutacja
R E K R U T A C J A
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
ul. Śniadeckich 2, 75-435 Koszalin
Blok G, pok. 205-6 (II piętro)
tel. 94 34 86 570
Składanie dokumentów - codziennie od godz. 9.00 do 15.00 (oprócz sobót, niedziel i świąt)