Bgl Bgr
Orzel

Oferta współpracy
Printer Pdf

Współpraca ze szkołami

 

Wydział Technologii i Edukacji oferuje usługi w zakresie popularyzacji wśród młodzieży nauk technicznych, ekonomicznych i humanistycznych w ramach wykładów popularno-naukowych oraz zajęć laboratoryjnych przeznaczonych dla uczniów. 

 

Zajęcia są nieodpłatne, składają się z krótkiego wykładu lub pokazu laboratoryjnego w wybranych pracowniach badawczo-dydaktycznych. Laboratoria Wydziału są jednymi z najnowocześniejszych pracowni Politechniki Koszalińskiej – zostały oddane do użytku w 2010 i 2011 roku, są wyposażone w nowoczesną, specjalistyczną aparaturę naukowo-badawczą. 

 

Spotkania z uczniami realizowane  są w formie interaktywnej, uczestnicy mają możliwość czynnego udziału w przeprowadzaniu eksperymentów, mogą skorzystać z wiedzy i doświadczenia pracowników dydaktycznych Wydziału. Zakres tematyczny kursów obejmuje kierunki kształcenia prowadzone przez Wydział, tj. mechatronikę, inżynierię materiałową, inżynierię biomedyczną, pedagogikę. 

 

Zobacz także:

Współpraca z gospodarką

Współpraca międzynarodowa