Bgl Bgr
Orzel

Oferta kształcenia
Printer Pdf

WYDZIAŁ TECHNOLOGII I EDUKACJI

jest podstawową jednostką organizacyjną Politechniki Koszalińskiej, uczelni państwowej o czterdziestoletniej tradycji, której przedsięwzięcia dydaktyczne są ściśle zgodne z systemem prawnym szkolnictwa wyższego.

Wydział Technologii i Edukacji Politechniki Koszalińskiej prowadzi obecnie następujące cykle kształcenia w ramach studiów podyplomowych:


Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej
Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej z językiem obcym
Edukacja przedszkolna z elementami pedagogiki Marii Montessori
Komunikacja i mediacje społeczne z elementami negocjacji
Kurs - Terapeuta zajęciowy
Oligofrenopedagogika
Produkcja mediów cyfrowych z elementami dziennikarskiego warsztatu telewizyjnego
Przygotowanie pedagogiczne
Socjoterapia pedagogiczna
Terapeuta zajęciowy