Inżynieria biomedyczna

OPIS KIERUNKU:

 

Inżynieria biomedyczna stanowi nową interdyscyplinarną dziedzinę wiedzy, łączącą nauki techniczne, medyczne i biologiczne. Jest nauką o zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań inżynierskich w medycynie. Można ją obecnie zaliczyć do głównych, obok inżynierii genetycznej, czynników decydujących o postępie współczesnej medycyny. Rosnące znaczenie kształcenia w zakresie inżynierii biomedycznej wynika z faktu, że specjaliści tej dyscypliny są potrzebni zarówno do rozwijania techniki, jak i medycyny.

 

Połączenie nauk technicznych z naukami biologicznymi i medycznymi wspomaga medycynę w jej technicznym oprzyrządowaniu. Umożliwia też inżynierom wykorzystanie w ich działalności wiedzy o procesach biologicznych.

 

Program studiów zawiera przedmioty ścisłe, techniczne oraz typowo medyczne, jak na przykład anatomię i fizjologię. Absolwent Inżynierii Biomedycznej będzie posiadał wiedzę z zakresu propedeutyki nauk medycznych, biomechaniki inżynierskiej, inżynierii biomateriałów, informatyki biomedycznej, elektroniki medycznej. Zdobędzie umiejętność korzystania z nowoczesnej aparatury diagnostycznej i terapeutycznej, tworzenia i zarządzania technologiami informatycznymi, doboru i eksploatacji urządzeń do obrazowania medycznego.

 

FORMY KSZTAŁCENIA:

 • studia I stopnia (inżynierskie) stacjonarne

 czas trwania: 8 semestrów

 • studia I stopnia (inżynierskie) niestacjonarne

 czas trwania: 8 semestrów

 

DOSTĘPNE SPECJALNOŚCI:

 • Informatyka medyczna
 • Inżynieria biomateriałów

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA - PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY

Przedmioty kierunkowe na inżynierii biomedycznej to m.in.:

 • Biochemia
 • Fizyka i technika medyczna
 • Propedeutyka nauk medycznych
 • Anatomia i fizjologia
 • Technologie informacyjne
 • Mechanika techniczna
 • Wytrzymałość materiałów
 • Podstawy biomechaniki
 • Elementy i układy elektroniczne
 • Technika cyfrowa i mikroprocesorowa
 • Obrazowanie medyczne
 • Biomateriały
 • Implanty i sztuczne narządy
 • Prawne i etyczne aspekty inżynierii biomedycznej

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA - studia I stopnia -  >>> POBIERZ <<<

 

PROGRAM STUDIÓW:

 

PRACA PO STUDIACH

Absolwent kierunku Inżynieria Biomedyczna to inżynier przygotowany do współpracy z lekarzami medycyny w zakresie obsługi systemów diagnostycznych i terapeutycznych, integracji, eksploatacji, obsługi i konserwacji aparatury medycznej oraz doboru i klasyfikacji bioprotez, materiałów implantacyjnych i instrumentarium medycznego.

 

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • szpitalach, klinikach, ambulatoriach i poradniach,
 • jednostkach badawczo-rozwojowych zajmujących się badaniami w obszarze inżynierii biomedycznej,
 • przedsiębiorstwach produkujących aparaturę medyczną i sprzęt rehabilitacyjny.