Bgl Bgr
Orzel

MSDN AA
Printer Pdf
MSDN AA

MSDN AA jest to program dla uczelni wyższych prowadzących zajęcia dydaktyczne z szeroko rozumianej informatyki. Oprogramowanie, dostarczone w MSDNAA, może być instalowane na dowolnej liczbie komputerów jednostki.

więcej