Bgl Bgr
Orzel

Organizacje studenckie
Printer Pdf

Jedną z głównych form aktywności studenckiej są wydziałowe koła naukowe. W Wydziale Technologii i Edukacji aktywnie działają cztery takie koła. Skupiają one studentów, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania naukowe, stwarzając im możliwość prowadzenia badań naukowych oraz wykonywania własnych projektów. Członkowie kół biorą także aktywny udział w imprezach organizowanych przez Wydział oraz Uczelnię, takich jak Piknik Naukowy WTiE, Dni Otwarte PK czy Zachodniopomorski Festiwal Nauki.

 

 Wydziałowe Koła Naukowe:

 

      • Koło Naukowe DRON przy Katedrze Inżynierii Biomedycznej

Opiekun Koła: dr inż. Przemysław Ceynowa

Zakres działalności Koła:

Studenckie Koło Naukowe „Dron” rozpoczęło działalność w 2014 roku. Koło zajmuje się problematyką z zakresu robotyki i inżynierii biomedycznej. Podejmuje także działania dotyczące promowanie kierunku jakim jest inżynieria biomedyczna. Członkowie Koła biorą udział w różnych projektach (np. w projekcie REC Global polegającym na sterowaniu dronem za pomocą aplikacji), szkoleniach, wycieczkach.

 

       • Koło Naukowe BEZ OPORU przy Katedrze Mechatroniki i Mechaniki Stosowanej

Opiekunowie Koła: mgr inż. Katarzyna Peplińska-Matysiak, dr inż. Sebastian Pecolt

Zakres działalności Koła:

Studenckie Koło Naukowe „Bez oporu” rozpoczęło działalność w 2013 roku. Członkowie Koła realizują projekty z zakresu elektroniki, sterowania i mikrokontrolerów. Koło umożliwia studentom rozwijanie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu powyższych dziedzin i zagadnień.

Kontakt: bezoporu@wtie.tu.koszalin.pl

 

        • Koło Naukowe MFP przy Katedrze Technologii i Inżynierii Materiałów

Opiekun Koła: dr Tomasz Suszko

 

        • Koło Naukowe TERAPII ZAJĘCIOWEJ przy Katedrze Pedagogiki i Studiów Edukacyjnych

Opiekun Koła: dr Agnieszka Hłobił

Link do strony Koła: http://tz.skn.tu.koszalin.pl/index.html

 

  • Koło naukowe Inżynierii Biomedycznej ImBio

Opiekun Koła: dr Katarzyna Mitura

 

Na Uczelni działają także prężnie organizacje studenckie oraz różne koła zainteresowań umożliwiające studentom rozwijanie swoich zainteresowań i talentów sportowych, tanecznych, turystycznych, dziennikarskich, itp. Do najpopularniejszych należą: