Bgl Bgr
Orzel

Współpraca z gospodarką
Printer Pdf

W Wydziale Technologii i Edukacji realizowane są badania w ramach podpisanych umów o wspołpracy lub zleceń z przemysłu:

 

RODZAJ BADAŃ KIEROWNIK TEMATU ZAMAWIAJĄCY OKRES REALIZACJI
Opracowanie typ szeregu gwintowników i wierteł pokrywanych powłokami nanostrukturalnymi do pracy z materiałami trudnoobrabialnymi prof. nadzw. dr hab. Jan Walkowicz Usługa badawcza na zlecenie firmy FANAR S.A. Ciechanów POIR.01.01.01-00-0274/17 2018-2020
Poprawa efektywności procesowej i materiałowej w przemyśle tartacznym prof. dr hab. inż. Piotr Myśliński Umowa w ramach programu "Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo" BIOSTRATEG (partner) 2017-2020
Opracowanie projektu wzorniczego nowej generacji kiosku recepcyjnego oraz technologii jego produkcji prof. nadzw. dr hab. inż. Tomasz Królikowski Usługa badawcza na zlecenie firmy INNOVATION IN TECHNOLOGY Niekanin 2018
Opracowanie e-Parasolnika wykorzystującego technologię IoT do informowania użytkownika o warunkach pogodowych prof. nadzw. dr hab. inż. Tomasz Królikowski Usługa badawcza na zlecenie firmy ALPLAST Niekanin 2018
 Projektowanie spoiwa szklanokrystalicznego do wytwarzania narzędzi ściernych z elektrokorundu i azotku boru prof.nadzw. dr hab. inż. Daniela Herman Usługa badawcza na zlecenie firmy ANDRE ABRASIVE ARTICLES Koło 2017-2018
Opracowanie narzędzi i mikro-narzędzi trzpieniowych ze szczególnym uwzględnieniem pokryć PVD nanostrukturalnych prof. nadzw. dr hab. Jan Walkowicz Usługa badawcza na zlecenie firmy FANAR S.A. Ciechanów POIR.01.01.01-00-0531/15  2016-2018
Badania procesów składowych obróbki cieplno-chemicznej i powierzchniowej metali oraz hybrydowych technologii wytwarzania nano-powłok prof. nadzw. dr hab. Jan Walkowicz zlecenie z przemysłu w ramach umowy POIG/1.4/NCBIR/ 2014-2015
Opracowanie oprogramowania dla modelu analitycznego dla wyznaczania wartości parametrów procesu w odniesieniu do założonego efektu końcowego prof. dr hab. Jerzy Ratajski Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Waraszawa    2014
Wykonanie pokryć TI-C:H metodą magnetronowego rozpylania  prof. nadzw. dr hab. inż. Andrzej Czyżniewski Politechnika Warszawska 2014
Hybrydowe technologie modyfikacji powierzchni narzędzi do obróbki drewna dr Jan Staśkiewicz/prof.nadzw. dr hab. inż. Witold Gulbiński Projekt rozwojowy w ramach programu POIG 2009-2013
Badania użytkowe w zakresie ochrony przed korozją: 1. nanoszenie powłok ochronnych na powierzchnię włóknin  pokrytych cienkimi warstwami metali, 2. badania podatności na korozję powierzchni metalicznych po zabezpieczeniu powłoką ochronną) dr inż. Ewa Dobruchowska Instytut Włókiennictwa  w Łodzi w ramach POIG.01.03.01-00-006/08 2013
Badania rentgenostrukturalne warstw azotowanych na stalach 32CDV13, 40 HM, WCL, 38HMJ prof. dr hab. Jerzy Ratajski Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Waraszawa    2013
Badanie morfologii i składu powierzchniowego płyt stalowych prof. nadzw dr hab. inż. Kazimierz Reszka Arnsperger Chemical Products, Cologne 2012
Analiza jakościowa i ilościowa fazy naniesionej:  1. analiza ilościowa cienkiej warstwy w zakresie określania składu chemicznego powstałej warstwy (lub warstw, w układach wielowarstwowych), głównie udziału ew. zanieczyszczeń w warstwie, czy domieszek oraz % wag. naniesionej warstwy;  2. analiza jakościowa cienkiej warstwy w zakresie badania morfologii powierzchni dr inż. Ewa Dobruchowska Instytut Włókiennictwa  w Łodzi w ramach projektu POIG.01.03.01-00-006 2011-2012 

 

Wydział Technologii i Edukacji prowadzi również badania i usługi dotyczące pokrywania narzędzi i części maszyn powłokami przeciwzużyciowymi. W ramach zleceń z przemysłu wykonywane są min.:

- azotowanie gazowe dostarczonych detali stalowych

- pokrywanie detali powstałych na bazieTiN, CrN, TiALN

- badanie właściwości naniesionych powłok

 

Kontakt:
Rafał Gnaciński
75-453 Koszalin, ul. Śniadeckich 2, budynek H pok. 106-1
tel. 94 348 66 63
rafal.gnacinski@tu.koszalin.pl