Bgl Bgr
Orzel

Projekty badawcze
Printer Pdf

W Wydziale Technologii i Edukacji  realizowane są  projekty badawcze w ramach umów z Narodowym Centrum Nauki:

TYTUŁ PROJEKTU KIEROWNIK PROJEKTU RODZAJ PROJEKTU / KONKURSU OKRES REALIZACJI

Centrum badawczo-wdrożeniowe inżynierii powierzchni, projektowania i symulacji procesów oraz badań wibroakustycznych

prof. dr hab. inż. Witold Gulbiński KONKURSOWY 2018-2019
Optymalizacja wielokryterialna powłok gradientowych ze względu na właściwości przeciwzużyciowe dr Adam Gilewicz OPUS 2017-2019
Metody i procedury kształtowania właściwości wibroizolacyjnych układów redukcji drgań prof. dr hab. inż. Tomasz Krzyżyński OPUS 2014-2017
Optymalizacja konstrukcji urządzenia i technologii wytwarzania powłok diamentopodobnych ta-C z wykorzystaniem planowania eksperymentów metodą Taguchi mgr inż. Viktor Zavaleyev PRELUDIUM  2014-2015
Nowe, zaawansowane kompozytowe powłoki przeciwzużyciowe na stali austenitycznej prof. nadzw. dr hab. inż. Witold Gulbiński OPUS 2012-2015
Badanie ewolucji stanów naprężeń w wielowarstwowych powłokach ochronnych nanoszonych metodą PVD dr Łukasz Szparaga PRELUDIUM 2012-2014
Modyfikacja proszku diamentowego w rotacyjnej komorze reaktora plazmochemicznego mgr inż. Przemysław Ceynowa PRELUDIUM 2012-2014
Badania hybrydowego urządzenia pozycjonującego o napędzie elektromagnetycznym prof. dr hab. inż. Tomasz Krzyżyński PROMOTORSKI 2009-2011
Optymalizacja właściwości akustycznych pomieszczenia zamkniętego w zakresie niskich częstotliwości prof. dr hab. inż. Tomasz Krzyżyński PROMOTORSKI 2009-2011
Cienkie modyfikowane powłoki węglowe do zastosowań w systemie tribologicznym prof. nadzw. dr inż. Andrzej Czyżniewski WŁASNY 2008-2011
Opracowanie modułu regulacji procesu azotowania gazowego opartego na komplementarnym współdzialaniu modelu matematycznego i wskazań czujnika magnetycznego rejestrującego zarodkowanie i wzrost warstwy prof. dr hab. Jerzy Ratajski PROMOTORSKI 2009-2010
Badanie efektywności pneumatycznych układów wibroizolacji siedzisk do ochrony operatorów maszyn roboczych przed drganiami prof. dr hab. inż. Tomasz Krzyżyński WŁASNY 2008-2010
Wielokryterialna optymalizacja konstrukcji i sterowania wyrzutni elektromagnetycznej w zastosowaniu do wysokowydajnego, bezprzekładniowego, liniowego napędu narzędzia roboczego prof. dr hab. inż. Wojciech Tarnowski PROMOTORSKI 2008-2010
Akcelerometryczna metoda badania luzu sworzni zwrotnic w aspekcie właściwości trakcyjnych samochodu prof. dr hab. inż. Wojciech Tarnowski PROMOTORSKI 2008-2009