Bgl Bgr
Orzel

Tematyka badawcza
Printer Pdf

Wydział Technologii i Edukacji prowadzi badania naukowe w obszarze nauk technicznych
i społecznych

 

W ramach działalności statutowej realizaowane są nastepujące tematy badawcze:

 

TEMAT

KATEDRA

KIEROWNIK ZESPOŁU

Badania właściwości dynamicznych i wibroakustycznych złożonych systemów mechatronicznych

Katedra Mechatroniki i Mechaniki Stosowanej

prof. dr hab. inż. Tomasz Krzyżyński

Powłoki odporne na zużycie na bazie azotku chromu

Katedra Technologii i Inżynierii Materiałów

prof. nadzw. dr hab. inż. Jan Walkowicz

Powłoki na bazie węgla do zastosowań tribologicznych

Powłoki podwyższające odporność korozyjną materiałów stosowanych w implantologii

Projektowanie przeciwzużyciowych powłok wielowarstwowych oraz warstw powierzchniowych na podstawie modeli matematycznych i badań doświadczalnych.

Katedra Inżynierii

Biomedycznej

prof. dr hab. Jerzy Ratajski

powłoki typu duplex wytwarzane na stalach narzędziowych i nierdzewnych wytwarzane na drodze niskociśnieniowego azotowania w plazmie AEGD (Arc Enhanced Glow Discharge) oraz reaktywnego rozpylania magnetronowego
i/lub odparowania w łuku próżniowym

Katedra Technologii i Inżynierii Materiałów

prof. nadzw. dr hab. inż. Witold Gulbiński

Badania struktury i właściwości materiałów szklano-krystalicznych i kompozytowych

Katedra Technologii i Inżynierii Materiałów

prof. nadzw.dr hab. inż. Kazimierz Reszka

prof. nadzw.dr hab. Daniela Herman

dr inż. Mieczysław Pancielejko

Synteza glinoborowych wiskerów w matrycy szklano-krystalicznej w porowatych kompozytach ceramicznych z tlenku glinu

Badanie wpływu stopionego polistyrenu na proces korozji wysokotemperaturowej stopów FeCrAl

Właściwości powłok węglowych oraz powłok na bazie chromu wytworzonych na podłożach narzędziowych
i konstrukcyjnych

Potrzeby i oczekiwania w zakresie kształcenia nauczycieli teoretycznej i praktycznej nauki zawodu

Katedra Pedagogiki i Studiów Edukacyjnych

dr Agnieszka Hłobił

Psychospołeczna wydolność studentów do studiowania