Bgl Bgr
Orzel

Plan zajęć studia stacjonarne
Printer Pdf

Plany zajęć semestr zimowy, rok akademicki 2019/2020

 

Plan zajęć na semestr letni 2019/20 dla kierunku Pedagogika został przekazany do dziekanatu Wydziału Humanistycznego i będzie dostępny na stronie WH: http://wh.tu.koszalin.pl. W razie trudności należy kontaktować się z dziekanatem WH.