Dziekan

prof. dr hab. inż. Tomasz Krzyżyński

Śniadeckich 2, p.107-10 G tel. 94 3486 600

 

 

 

 

 

 

 

Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju

prof. nadzw. dr hab. inż. Jan Walkowicz

Śniadeckich 2, p.106-5 H tel. 94 3486 602

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodziekan ds. Studenckich i Organizacyjnych

dr inż. Norbert Chamier - Gliszczyński

Śniadeckich 2, p.107-13 G tel. 94 3486 542

 

 

 

 

 

 

Prodziekan ds. Kształcenia

dr Agnieszka Hłobił

Śniadeckich 2, p.106-3 G tel. 94 3486 551