Dziekan Wydziału Technologii i Edukacji Politechniki Koszalińskiej ogłasza konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich:

• profesor zwyczajny w Katedrze Fizyki Technicznej i Nanotechnologii nr 1.P.KFTiNT >>>POBIERZ<<<