Dziekan Wydziału Technologii i Edukacji Politechniki Koszalińskiej ogłasza konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich: