Kształcenie w Wydziale Technologii i Edukacji obejmuje obszary nauk technicznych, humanistycznych i społecznych w ramach których studenci zdobywają kompetencje i kwalifikacje niezbędne do integrowania inicjatyw naukowo-zawodowych w zakresie nowoczesnych technologii i rozwiązań cywilizacyjnych, ze szczególnym naciskiem na zdobycie specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności ustawicznego kształcenia zawodowego. Stworzony przez Wydział system edukacji sprzyja kształceniu ludzi o wysokim poziomie intelektualnym, posługujących się różnymi narzędziami komunikacji interpersonalnej i międzykulturowej oraz niezbędnymi umiejętnościami pozwalającymi na funkcjonowanie w społeczeństwie informacyjnym. Tak ukształtowana sylwetka nowoczesnego absolwenta, łącząca elementy wychowania technicznego i zawodowego z humanistycznym i społecznym, odpowiada potrzebom rynku pracy oraz przygotowuje do posługiwania się nowoczesnymi technologiami w procesie edukacji oraz komunikacji społecznej.

Wiedza, umiejętności i kompetencje zdobyte w Wydziale Technologii i Edukacji stanowią solidny fundament rozumienia, funkcjonowania oraz dokonywania zmian przez naszych absolwentów we współczesnym świecie.