OPIS KIERUNKU

 

Mechatronika to nauka łącząca pięć dziedzin wiedzy: mechanikę, elektronikę, informatykę, automatykę i robotykę. Służy ona projektowaniu i wytwarzaniu nowoczesnych urządzeń. Świat nauki uważa mechatronikę za jedną z najszybciej rozwijających się współczesnych dziedzin techniki.

 

Kierunek kształcenia Mechatronika ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje przedmioty podstawowe (matematykę, fizykę), przedmioty kierunkowe oraz przedmioty specjalistyczne. Treści nauczania przedmiotów kierunkowych i specjalistycznych umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki i robotyki, sterowania oraz nauki o materiałach. Student zdobędzie umiejętność integracji wiedzy przy projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji produktów oraz analizy produktów w ich otoczeniu.

 

Ponadto student będzie przygotowany do uczestniczenia w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących problemy związane z: konstrukcją, wytwarzaniem, sprzedażą, eksploatacją, serwisowaniem i diagnozowaniem układów mechatronicznych oraz maszyn i urządzeń, w których one występują. Absolwent Mechatroniki jest przygotowany do projektowania, uruchamiania i eksploatacji inteligentnych maszyn i urządzeń, takich jak: roboty przemysłowe, maszyny mobilne, urządzenia rehabilitacyjne, aparatura monitorowania i sterowania w przemyśle i gospodarce, sprzęt AGD.

 

FORMY KSZTAŁCENIA:

 • studia I stopnia (inżynierskie) stacjonarne

 czas trwania: 8 semestrów

 • studia I stopnia (inżynierskie) niestacjonarne

 czas trwania: 8 semestrów

 • studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne 

 czas trwania: 4 semestry

 • studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne

 czas trwania: 4 semestry

 

DOSTĘPNE SPECJALNOŚCI:

 • Mechatronika i diagnostyka pojazdów (studia I stopnia)
 • Systemy monitorowania i sterowania (studia I stopnia)
 • Aparatura medyczna i urządzenia rehabilitacyjne (studia I stopnia)
 • Systemy radiologii i radioterapii (studia II stopnia)
 • Projektowanie i eksploatacja systemów mechatronicznych (studia II stopnia)

 

MECHATRONIKA - PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY

Przedmioty kierunkowe na mechatronice to m.in.:

 • Wprowadzenie do mechatroniki
 • Mechatronika
 • Wytrzymałość materiałów
 • Grafika inżynierska i zapis konstrukcji
 • Metody projektowania i eksploatacji systemów mechatronicznych
 • Sterowanie i automatyka
 • Robotyka i napędy
 • Elementy i układy elektroniczne
 • Technika cyfrowa
 • Sterowniki programowalne
 • Komputer i programowanie
 • Programowanie obiektowe urządzeń
 • Sztuczna inteligencja, rozpoznawanie sygnałów i obrazów
 • Podstawy miernictwa

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA - studia I stopnia >>> POBIERZ <<<

EFEKTY KSZTAŁCENIA - studia II stopnia >>> POBIERZ <<<

 

PROGRAM STUDIÓW:

 

PRACA PO STUDIACH

Absolwenci kierunku Mechatronika posiadają kwalifikacje do wykonywania wielu zawodów, m.in.:

 • Inżynier systemów sterowania i monitorowania
 • Programista systemów diagnostycznych
 • Projektant układów automatyki i robotyki
 • Serwisant urządzeń mechatronicznych
 • Inżynier utrzymania ruchu
 • Konstruktor urządzeń mechatronicznych

 

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • przemyśle wytwarzającym układy mechatroniczne (elektromaszynowym, motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, lotniczym, obrabiarkowym),
 • placówkach eksploatujących i serwisujących układy mechatroniczne oraz maszyny i urządzenia, w których są one zastosowane,
 • działach projektowych firm wytwarzających układy mechatroniczne,
 • jednostkach badawczo-rozwojowych i działach badawczych firm,
 • firmach produkujących systemy odnawialnych źródeł energii,
 • stanowiskach nadzorczych systemów technologicznych i monitorowania procesów produkcyjnych,
 • centrach radiologii i radioterapii, stacjach diagnostycznych.