Kandydaci
Wydział Technologii i Edukacji Politechniki Koszalińskiej oferuje atrakcyjne kierunki i specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, a także na studiach podyplomowych.
 
Wydział Technologii i Edukacji posiada uprawnienia akademickie w kształceniu na poziomie licencjackim, inżynierskim oraz magisterskim. Posiada także uprawnienia do nadawania stopnia doktora.
 
Proponowane kierunki i specjalności oferują program uwzględniający znaczenie poszczególnych dyscyplin w rozwoju cywilizacji XXI wieku. Gwarantują uzyskanie wykształcenia łączącego wiedzę inżynierską, informatyczną i humanistyczną, co najpełniej odpowiada obecnym i przyszłym oczekiwaniom pracodawców i jest podstawą sukcesu zawodowego naszych absolwentów.