Od roku akademickiego 2016/2017 Wydział Technologii i Edukacji oferuje atrakcyjne formy kształcenia ustawicznego i edukacji otwartej dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz seniorów. Pragniemy stworzyć szansę kształcenia na poziomie akademickim bez względu na posiadane wykształcenie, wiek oraz kwalifikacje zawodowe.

W ramach oferty proponujemy:

  • Studia Podyplomowe
  • Kursy
  • Szkolenia  
  • Warsztaty i treningi
  • Konsultacje specjalistyczne
  • Otwarte wykłady i seminaria

         Istnieje  możliwość zamówienia kursów, szkoleń oraz warsztatów przez placówki edukacyjne oraz firmy.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.wtie.tu.koszalin.pl

oraz pod numerem telefonu: 94 3486601,  94 3486551